Overleg met gemeenten

Gepubliceerd op 1 juli 2014

Gemeenten organiseren de uitvoering van de waterschapsverkiezingen.

Om goede afstemming hierover te hebben, organiseert Waterschap Rijn en IJssel een tweetal bijeenkomsten voor de gemeenten in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel.

Grenzen

In sommige gemeenten zijn meerdere waterschappen actief. Het kaartje in de rechter kolom geeft hier inzicht in.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden plaats op:

* donderdag 11 september van 09.00 tot 11.00 uur

* dinsdag 7 oktober van 09.00 tot 11.00 uur

Beide bijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 in Doetinchem. Alle betrokken gemeenteambtenaren zijn hiervoor uitgenodigd.

Meer info bij Carmen Molenaar: c.molenaar@wrij.nl.


Overzicht grenzen

Kaartje gemeenten en buurtwaterschappen