Verkiezingen

Gepubliceerd op 26 januari 2015

Waterschapsverkiezingen

Definitieve uitslag waterschapsverkiezingen

De definitieve verkiezingsuitslagen zijn bekend. Bekijk het persbericht voor de zetelverdeling en de uitslag op naamniveau. Bekijk het proces-verbaal van de openbare zitting, gehouden op maandag 23 maart jl. Bekijk de presentatie (pdf, 634 kB) met de uitslag per gemeente.

Op donderdag 26 maart vonden in een speciale vergadering de wisseling van het bestuur en de beëdiging van de nieuwe bestuursleden plaats.

Bekijk het register van geregistreerde aanduidingen (pdf, 6.7 kB).

Banner voor website wrij

Wij zorgen voor sterke dijken, u voor een sterk bestuur

Zonder dijken staat een groot gedeelte van ons werkgebied regelmatig onder water. Om veilig te kunnen leven in dit mooie maar kwetsbare gebied werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven.

Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U heeft op 18 maart bepaald hoe dat bestuur eruit ziet.

Wat doet het bestuur?

Hein Pieper

Dijkgraaf Hein Pieper

Water is essentieel voor landbouw en natuur, voor een mooie woon- en leefomgeving, voor recreatie en om te ondernemen. Daarbij gaat het om de juiste hoeveelheid water, schoon water en vooral veiligheid. In modern waterbeheer komen deze verschillende belangen samen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Carmen Molenaar.

E communicatie@wrij.nl
T 0314 369 369