50PLUS

Gepubliceerd op 7 februari 2019

50PLUS logo

50PLUS is de partij die speciaal opkomt voor de ouderen. Nu de pensioenen niet worden geïndexeerd, maar eerder gekort zullen worden, dienen ook de tarieven niet verder te stijgen dan de inflatie. 50PLUS gaat voor een waterschap waarin iedereen meedoet! Goede zorg, goed openbaar vervoer, koopkracht op peil en water van goede kwaliteit, óók voor ouderen. Daarvoor hebben wij een goed georganiseerd waterschap nodig met een acceptabele schuldpositie en een eerlijke verdeling van de waterschapslasten.

50PLUS - Ernst te Velde

Lijsttrekker Ernst te Velde

Beter waterschap voor beter water!