50PLUS

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

50 PLUS - Logo 50PLUS
50 PLUS - FullSizeRender.1

Eerlijk, Efficiënt en Duurzaam Watermanagement

 • waterschapslasten eerlijk verdelen tussen bedrijven en burgers
 • streven naar optimale samenwerking met gemeenten, provincies,
 • …......drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en natuurorganisaties
 • veilig drinkwater, geen bestrijdings-, bemestings- en geneesmiddelenresten
 • schoon zwemwater
 • goede wateropvang als reserve bij lange droge periodes
 • goede, vooral natuurlijke wateropvang en -afvoer bij omvangrijk aanbod van water
 • veilige dijken
 • getijdenwerking en waterstromen gebruiken voor energieopwekking
 • betere riolering in dorpen en steden, zodat kelders niet vollopen
 • rioolwater niet in het oppervlaktewater laten komen
 • bevordering vergroening van steden en dorpen
 • meer toegang tot dijken, uiterwaarden etc. voor wandelen, fietsen en paardrijden

50PLUS voor een waterschap waarin iedereen meedoet! Goede zorg, goed werk, goed wonen en koopkracht op peil, óók voor ouderen. Met aandacht voor de mens en respect voor de omgeving. Stem 50PLUS dus!

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen