Algemene Waterschapspartij

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

AWP logo in kleur
150204 Foto lijsttrekker AWP-WRIJ Henk Kreunen

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een onafhankelijke groepering zonder partijpolitieke kleuring, die vindt dat het waterschap democratisch en functioneel moet werken.

De AWP staat voor:

- bedrijfskundig en doeltreffend water- dijk- en zuiveringsbeheer met ervaren en bestuurlijke kandidaten;

- dicht bij de burger staan en een open en transparant functionerend waterschap om de veiligheid te waarborgen, het waterbelang en leefbaarheid van alle burgers, bedrijfsleven en ondernemers van platteland tot stad;

- een evenwichtige kostentoedeling voor burger en bedrijfsleven met zo laag mogelijke tarieven;

- samenwerking en afstemming in de uitvoering van haar kerntaken met alle belanghebbenden.

Afstemming, betrokkenheid en communicatie staan bij AWP voorop voor veilig wonen, werken en recreëren.

Lijsttrekker: Henk Kreunen

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen