AWP niet politiek wel deskundig

Gepubliceerd op 7 februari 2019

De Algemene Waterschapspartij WRIJ is geen partij zoals u die kent uit de landelijke politiek. AWP doet niet mee met de gemeenteraads-, provinciale of landelijke verkiezingen. AWP onderscheidt zich van alle andere partijen waarop u kunt stemmen bij de waterschapsverkiezingen. Op AWP stemt u vanwege haar onafhankelijkheid, deskundigheid en betrokkenheid. AWP-WRIJ kiest voor uw belang en niet voor politiek.

Ons verkiezingsprogramma is gebouwd op vijf speerpunten. Schoon en voldoende water, alsmede veiligheid zijn hierbij essentieel. Deze speerpunten komen steeds terug in het verkiezingsprogramma en zijn leidend voor ons beleid in de komende zittingsperiode.

Logo AWP
AWP - Henk Kreunen

Lijsttrekker Henk Kreunen

AWP niet politiek wel deskundig