CDA

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

CDA - logo rijn en ijssel groot
CDA - weth Wissink

CDA zet zich in voor:

1 ) Veiligheid boven alles! Daarom meer overleg en afstemming met Duitsland ten behoeve van de waterveiligheid aan beide zijden van de grens.

2 ) Maximale samenwerking met o.a. de provincie en gemeenten, om zo méér efficiëntievoordelen te realiseren en minder kosten te hoeven maken.

3 ) Een financieel gezond Waterschap, waarbij verdere lastenverhoging onwenselijk is.

4 ) De jeugd en die betrekken bij communicatie, website en educatie over water en het Waterschap. Kinderen waterbewust maken bijvoorbeeld door het plaatsen van waterspuwers op scholen.

5 ) Onze partners in het gebied, om samen actief te kunnen inspelen op het veranderend klimaat o.a. bij wateroverlast.

Lijsttrekker: Frank Wissink
Telefoonnummer: 0314 – 661996
E-mail: franksa.wissink@hetnet.nl
Twitter: @Rozenkamper
Linkedin: Frank Wissink

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen