VVD

Gepubliceerd op 30 januari 2015

Waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

Beeld

VVD: Water veilig en betaalbaar

Met 10 enthousiaste kandidaten maakt de VVD zich sterk voor een waterschap dat zich beperkt tot de kerntaken. De veiligheid staat bij ons voorop. Daarnaast blijven wij kritisch kijken naar de uitgaven, zodat de waterschapslasten zo laag mogelijk kunnen zijn voor inwoners en bedrijven in Rijn en IJssel. Het Haagse minimum aan regels is ons maximum. Water is economie, we willen werk maken met werk. De VVD wil blijven investeren in nieuwe technieken in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. De VVD wil dat water toegankelijk is voor burger, recreant en sportvisser.

Lijststrekker: Berend Jan Bussink
Telefoonnummer: 06 20 36 73 86
Twitter: @Bj-Bussink

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen