PvdA

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Veilig en gezond wonen, daar wil je als inwoner zeker van zijn. Het weer wordt echter steeds extremer. Samen met gemeenten, provincies en inwoners willen we de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. We zorgen voor natuurlijke opvangplekken voor regenwater en pakken hittestress in dorpen en steden aan: tegels eruit, groen erin. De PvdA is voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor mensen met een laag inkomen. Vervuilers gaan betalen. We ondersteunen duurzame ondernemers: zij zorgen voor werkgelegenheid en leveren een positieve bijdrage aan natuur en milieu. De PvdA wil inwoners meer invloed geven en betrekken bij besluiten. Het waterschap is er voor iedereen!

PvdA logo
PvdA - Anna-Lena Penninx

Lijsttrekker Anna-Lena Penninx

Zeker zijn van een eerlijk, groen en sociaal waterschap.