PvdA

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

pvda_rood-zwart
pvda Els Rutting

PvdA

De kwaliteit en het beheer van het water, de bescherming tegen het water, ze zijn vitaal voor ons waterrijke land. Goed waterbeleid kost geld, de PvdA kiest voor een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten, met een behoorlijk kwijtscheldingsbeleid. We leggen de nadruk op waterbeleid dat gericht is op de steden én de dorpen. Recreatie en toerisme, als economische dragers in ons werkgebied, willen we zeker ondersteunen. Maar ook onderwijs, als het gaat om het bewust worden van het feit dat we leven in een rivierdelta. Klimaatbestendig, innovatief en samen met anderen wil de PvdA werken aan waterbeleid.

Lijststrekker: Els Rutting
Telefoonnummer: 06-22006886
E-mailadres: e.rutting@wrij.nl
Twitter: @elsrutting

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen