Vereniging Kleine Kernen Gelderland

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

vkk_gelderlandlijn
Tinie te Dorsthorst, lijsttrekker Vereniging Kleine Kernen Gelderland

Vereniging Kleine Kernen

Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een bottom-up vrijwilligersorganisatie van, voor en door bewoners van het platteland zonder politieke kleur. De VKK komt op voor de belangen van leefgemeenschappen en de leefbaarheid in het buitengebied, daartoe behoort ook het waterbeheer. In het werkgebied van het Waterschap Rijn en IJssel bevinden zich 70 dorpsbelangenorganisaties die lid zijn van de VKK.

Waar gaan we voor:

‘Het in samenspraak met de bewoners voeren van een financieel sober waterbeleid, waarbij het waterschap open staat voor initiatieven van bewoners die gebruik willen maken van het water en de gronden die in eigendom zijn van het Waterschap.’

Lijsttrekker: Tinie te Dorsthorst

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen