Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Door verandering van het klimaat is meer aandacht nodig voor waterberging en waterafvoer. Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen zet zich in voor de belangen van alle plattelandsbewoners. Waterschapsplannen moeten samen met bewoners ontwikkeld worden. Voor het buitengebied gaat het om het creëren van extra wateropslag door beken en sloten te vergroten en vijvers aan te leggen. Ook moet het waterpeil en het gebruik van het land goed op elkaar afgestemd zijn. Oevers en dijken willen we openstellen voor recreatief gebruik, zoals bijvoorbeeld wandelpaden. Kortom, kies lokaal en stem op Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen.

Logo DKK
DKK - Tinie te Dorsthorst

Lijsttrekker Tinie te Dorsthorst

Aandacht voor de leefbaarheid en de veiligheid in de kernen.