Vrienden van de Berkel

Gepubliceerd op 7 februari 2019

Als niet-politiek gebonden partij, willen we samen met u werken aan een waterschap, dat de lasten laag houdt en eerlijk verdeelt, en de schulden omlaag brengt door efficiënt te werken. Verantwoording neemt voor schoon water, en bewoners en bedrijven wijst op hun verantwoordelijkheid. Actie onderneemt bij wateroverlast en droogte en daarbij let op de gevolgen voor bewoners, bedrijven en natuur. Bij uitvoering aandacht heeft voor landschap, natuur en recreatie. Oog heeft voor de regionale economie en die betrekt bij haar inzet. Jong en oud meeneemt in een betere klimaat- en waterbewustwording, zodat het waterschap beter in beeld komt én blijft.

Logo Vrienden van de Berkel
Vrienden van de Berkel - Joke Pot

Lijsttrekker Joke Pot - Klumper

Kies lokaal. Water raakt ons allemaal.