Vrienden van de Berkel

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

Vrienden van de Berkel - Logo Vrienden van de Berkel
Tonni Wormgoor

Vrienden van de Berkel gaan de komende 4 jaren werken aan een waterschap dat...

  • de jaarlijks door de burgers en bedrijven te betalen waterschapsbelasting zo laag mogelijk houdt door efficiënt te werken en de nadruk te leggen op de kerntaken zoals waterveiligheid en schoon water.
  • burgers laat mee genieten van de water- en natuuromgeving. Ook in steden en dorpen.
  • in landelijke gebieden boeren en agrarische natuurverenigingen betrekt bij inrichting en onderhoud.
  • door voorlichting werk maakt van een betere bewustwording bij jong en oud en hen direct betrekt bij de uitvoering van haar waterschapstaken.

Want WATER RAAKT ONS ALLEMAAL!

Vrienden van de Berkel poster

Lijsttrekker: Tonni Wormgoor
Telefoonnummer: 0651184723

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen