Water Natuurlijk

Gepubliceerd op 30 januari 2015

waterschapsverkiezingen

Breng uw stem uit op 18 maart 2015!

Om veilig te kunnen leven, werkt Waterschap Rijn en IJssel voortdurend aan sterke dijken. Daarnaast zorgen wij met stuwen en gemalen voor een goed waterpeil in sloten en andere wateren. En we zuiveren het afvalwater van inwoners en bedrijven. Het waterschap heeft een sterk bestuur nodig om te beslissen hoe het werk uitgevoerd moet worden. U bepaalt hoe dat bestuur eruit ziet.

Water Natuurlijk - Spandoeklogo
Water Natuurlijk - Lijststrekker Antoinet van Helvoirt-Looman 2

Water Natuurlijk Rijn en IJssel: hart voor natuur, oog voor de rest

Onze passie is natuur. Wij staan voor veilig, schoon en betaalbaar water mét de inzet van natuur. Wij willen op een aantrekkelijke manier veilige dijken bouwen. En de natuur een deel van het werk laten doen. Door water ruimte te geven gebruiken we de veerkracht van het gebied. Zo houden we het waterbeheer betaalbaar. Dit met extra aandacht voor inwoners en hun initiatieven. Tenslotte willen we schoon water bereiken door verdere innovatie van de rioolwaterzuivering. En tegelijk werken aan een natuurlijke inrichting van sloot en beek met steeds schoner water.

Natuur werkt, dat weten wij als geen ander.

Lijsttrekker: Antoinet van Helvoirt-Looman
Telefoonnummer: 06 - 22913722
Twitter: @natuurlijkwrij
Facebook: waternatuurlijkrijnenijssel

Verkiezingsprogramma

Gezamenlijk beeldelement verkiezingen