Over de campagne

Gepubliceerd op 17 februari 2015

Hier kies ik voor
daarom ga ik stemmen
Rick Boerboom

Met de vis gaat het stroomopwaarts

“Vissen is voor mij spanning en ontspanning. De opwinding die je voelt als je een grote karper aan de haak hebt geslagen, maar ook de rust van vaak een mooie, natuurlijke omgeving. Ik heb de hengelsport met de paplepel ingegoten gekregen. Al zolang ik me kan heugen zit ik aan de waterkant.

In al die jaren heb ik de waterkwaliteit ook zien toenemen. Het water in de beken en rivieren is helderder geworden door betere waterzuivering en er is steeds meer begroeiing van waterplanten op de bodem. Dat is goed voor de visstand. Nu ook steeds meer stuwen en sluizen vispasseerbaar worden, zal ook dat de diversiteit in populaties ten goede komen. Door bypasses en vistrappen aan te leggen, kunnen vissen weer stroomopwaarts zwemmen van hun paaiplaatsen naar de gebieden waar ze opgroeien.

Een mooi voorbeeld vind ik de Bielheimerbeek bij Landgoed ‘t Maatje in Gaanderen. De horde van de stuw is daar geen probleem meer voor vissen. Op het landgoed is bovendien een fantastisch stuk nieuwe natuur ontstaan. Niet alleen als visser geniet ik daarvan, ook als ecoloog. Ik hoop dat de waterschappen hierin blijven investeren. Wie weet zijn er op termijn dan ook weer kansen voor de zalm of de steur in onze binnenwateren. Dan bel ik de krant.”

Rick Boerboom, sportvisser

Serpil Yildirim, Coehoorn, Arnhem

“Regenwater kolkte door de straten, riolen liepen over en kelders kwamen blank te staan. De enorme hoosbui afgelopen zomer in Arnhem heeft veel schade aangericht. Natuurlijk, het was een extreme situatie, maar in de toekomst komt dat misschien wel vaker voor. Ons klimaat verandert, droogte en hevige regenval wisselen elkaar af. We moeten bewuster met water omgaan. Zelfs in Nederland.

Minder stenen en meer groen. Daar kies ik voor. Alles bestraten is wel lekker praktisch, het neemt alleen geen water op. Als ik om me heen kijk, zie ik de verstening alleen maar toenemen. Je ziet zelfs complete voor- en achtertuinen bedekt met tegels.

Zonde! Ook bij een normale regenbui stroomt schoon regenwater daardoor rechtstreeks het riool in. Het kan gelukkig ook anders. In het Arnhemse Coehoorngebied hebben wij als buurtbewoners en ondernemers van de wijk een verlaten terrein omgetoverd tot een stadspark met moestuintjes.

Door de aanleg van een waterspeelplaats is water een gespreksonderwerp geworden voor jong en oud. Het waterschap plaatste er zelfs een waterspuwer bij. Die voedt de speelplek met regenwater. Kinderen worden zich zo spelend bewust van water. In de opvoeding kun je daar niet vroeg genoeg mee beginnen.”

Serpil

‘Duurzaamheid levert geld op’

“Duurzame innovaties zijn kostenbesparend én goed voor het milieu. Samen met het waterschap bewijzen we dat sinds twee jaar in Energiefabriek Olburgen. Uit het afvalwater van Aviko in Steenderen en het rioolwater van de gemeenten Bronkhorst en Doesburg haalt het waterschap jaarlijks bijna drie miljoen kuub biogas. Dat biogas komt weer terug in onze fabriek en daar vervangt het aardgas. Zo produceren wij steeds duurzamer frites. Dat is goed voor de Co2-footprint.

Bij Aviko willen we waarde halen uit al onze grondstoffen. Zelfs uit de schillen van de aardappels. Wij zijn ervan overtuigd dat efficiëntie op termijn winstgevend is voor mens en milieu.

Het waterschap heeft een vergelijkbare visie op volledig hergebruik van afvalwater. Het is een grote stap vooruit nu het gelukt is afvalwaterzuivering energieneutraal te maken. Verder wordt het fosfaat nu teruggewonnen en als kunstmest in de markt gezet.

Duurzaamheid kan heel eenvoudig zijn. Je hebt alleen partijen met een open vizier nodig en die bereid zijn te investeren. Het waterschap is daarin vooruitstrevend. Er gloort bovendien een veelbelovende toekomst. Door alle zuiveringen om te bouwen naar energie- en grondstoffenfabrieken, kunnen waterschappen een grote producent van groene energie en grondstoffen worden. Dat biedt perspectieven, ook voor de belastingbetaler. Daar kies ik voor.”

Menno Bol, directeur Aviko

Foto Menno Bol

Verkiezingskrant

Gerrit Hiemstra

Gerrit Hiemstra: "We krijgen een keer natte voeten"

“De klimaatsverandering heeft grote impact op de samenleving. Het is alleen wachten op een ramp voordat we ons dat echt realiseren. De zomers worden droger, afgewisseld met extreme buien. Aan de andere kant worden onze winters natter met mogelijk langdurige regenval en in grotere hoeveelheden dan we gewend zijn.

We moeten realistisch zijn. Er zijn toekomstige situaties voorstelbaar waarbij het waterpeil in onze rivieren verder stijgt dan in 1995. Dat kunnen ook situaties zijn waar we niet tegenop gewassen zijn. En ja, dan krijgen we natte voeten.

Het is geen doemscenario, het kan morgen gebeuren. Hoe goed ons watersysteem ook in elkaar steekt, er zit een bovengrens aan wat we kunnen doen als het weer echt extreem wordt. Ik vind dat het waterschap een belangrijke rol heeft om mensen voor te lichten dat we de veiligheid tot op zekere hoogte kunnen garanderen. Laat zien waar de boel overstroomt als het echt extreem wordt.

Mensen moeten zelf ook anders gaan nadenken over hun woonsituatie. Daarin hebben ze een eigen verantwoordelijkheid. Kijk wat je zelf praktisch kunt doen om waterschade te voorkomen.

Maar blijf ondertussen ook vooral genieten van water. Dat doe ik ook. Als inwoner van de Achterhoek word ik bijvoorbeeld heel blij van de Oude IJssel. Zo helder en natuurlijk. Elke week roei ik er met clubgenoten van De Ank in Doetinchem. Even op en neer naar Hoog-Keppel in anderhalf uur.
Heerlijk!”

het landschap is van ons allemaal

Herman Nijhof, natuurliefhebber

“Aan de hand van mijn vader liep ik vroeger langs het water en door bloemrijke weiden. Hij liet mij de verscheidenheid in de natuur zien. Samen beschermden we nesten van boerenlandvogels. Kijk eens hoe het er nu bij ligt. In ons huidige gras- en maïslandschap zie je die vogels nauwelijks meer. Hebzuchtige economische belangen hebben veel van onze natuur kapot gemaakt.

Voor het eerst in de geschiedenis zadelen wij ons nageslacht op met geweldige problemen. Dat gaat me aan het hart. Veel organisaties zetten zich gelukkig in voor de natuur. Namens het IVN heb ik mogen meedenken over ecologische verbindingszone de Oude IJssel. Daar ben ik trots op, al zijn het kleine stapjes. Het roer moet om. Het is de hoogste tijd om het evenwicht tussen ecologie en economie te herstellen.

Wees zuinig op alles wat groeit, kruipt, loopt, zwemt of vliegt. Onder meer door een ander maaibeleid kan het waterschap bijdragen aan een fraaier landschap. Bloemrijke kades met vlinders en bijen, salamanders in schoon water en zwaluwen in zuivere lucht. Daar kies ik voor. Wat de aarde ons zomaar geeft, mag je niet teveel verstoren. Ik wil mijn kleinkinderen ook op al dat moois kunnen wijzen, zoals mijn vader dat deed. Van hem leerde ik al op jonge leeftijd: het land is van de eigenaar, maar het landschap is van ons allemaal.”

Herman Nijhof
Ronald Pelgrom4

Niet te droog en niet te nat

“Adequaat beheer van het grondwaterpeil maakt voor boeren het verschil tussen een goede of slechte productie. Tussen brood op de plank of niet. De gronden zijn duur, terwijl de prijzen van onze producten onder druk staan. Of je nou veehouder of akkerbouwer bent. Een boer die niet het optimale uit zijn gewassen kan halen, lijdt omzetverlies.

Ik verbouw maïs en gras voor onze koeien. Een kletsnatte akker is onbewerkbaar in het voorjaar, terwijl de zomerse warmte kan leiden tot verdroging van het product. Wat het waterschap met zijn beken en stuwen doet, heeft directe invloed op de conditie van ons land. In het groeiseizoen hebben we bovendien steeds vaker te maken met langdurige droogte, afgewisseld met hevige regenval. Soms wil je het water zo lang mogelijk vasthouden, terwijl je er een andere keer snel van af wil.

Niet te droog en niet te nat. Het is een samenspel, waarbij ik graag zou zien dat het waterschap actief overlegt met boeren. Dat ze weten wat de impact is van hun waterbeleid op onze bedrijfsvoering en daarin een goede belangenafweging maken. Noem het een partnerschap. Daar kies ik voor.”

Ronald Pelgrom, melkveehouder en eigenaar ijsboerderij in Hummelo

"Schoon water is het belangrijkste voor zwemmers"

“Elk jaar op de derde zaterdag van augustus springen een paar honderd zwemmers in de Berkel voor De Vrije Slag Door Zutphen. Jong en oud, fanatieke zwemmers en mensen die het voor de lol een keer willen meemaken. Het is een fantastisch evenement waarin je de puurheid van water beleeft. Het belangrijkste voor de zwemmers? Dat is absoluut de waterkwaliteit. In vies water wil niemand zwemmen.

Met de Berkel hebben we het goed voor elkaar. Zuiver water in stedelijk gebied is namelijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Door de rivier uit te baggeren, zorgt het waterschap voor stromend water. Dat voorkomt bijvoorbeeld blauwalg in de zomer.

Sinds enkele jaren wordt bovendien geen afvalwater meer geloosd op de Berkel en zijn gemotoriseerde vaartuigen verboden. Olie of diesel komen we dus niet tegen. Er is nergens een plek waar je zo goed door een stad kunt zwemmen als in Zutphen. De laatste jaren komen we zelfs rivierkreeftjes tegen. Nou, zolang we die aantreffen is het met de waterkwaliteit goed gesteld. Daar kiezen wij als zwemmers voor. Laat het maar gauw weer zomer worden, dan slaan wij graag weer onze slag door Zutphen.”

Paul Post,
organisator De Vrije Slag

Paul Post nieuw
IMG_1546

> Terug naar de verkiezingspagina