Openbare vergadering centraal stembureau 8 februari om 16.00 uur

Gepubliceerd op 23 januari 2019

De openbare zitting van het centraal stembureau vindt op 8 februari om 16.00 uur plaats.

Er is een officiële bekendmaking (pdf, 68 kB) geplaatst met rectificatie betreffende het juiste tijdstip van deze openbare vergadering.

Het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel beslist - krachtens artikel I 4 van de Kieswet - in een openbare zitting over:

- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;

- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;

Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 1 van het Kiesbesluit wordt het proces-verbaal van de zitting ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl/waterschapsverkiezingen


Trefwoorden