Partners

Gepubliceerd op 3 maart 2015

In dit project werkte Waterschap Rijn en IJssel nauw samen met de gemeente Zutphen. Samen met de Provincie Gelderland werkt het waterschap aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij maakten samen afspraken over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze waren vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie.