Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Jaren geleden stelden bewoners uit de wijk Berkelpark voor om de Berkel bij deze wijk te verleggen en de vijver die hier ligt weer met de rivier te verbinden.

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel hebben dit voorstel omarmd. De 'nieuwe' bochten in de Berkel zorgen ervoor dat het water wat minder snel afgevoerd wordt en dat we het langer kunnen vasthouden. Dat is goed voor de natuur en het ziet er ook nog mooi uit. Het draagt bij aan het functioneren van de Berkel als ecologische verbindingszone. In het plan krijgt het Berkelpark ook een nieuwe inrichting.

Berkelpark Zutphen

Het Berkelpark stond voorheen bekend als Voorsteralleekwartier-zuid. Door allerlei ontwikkelingen die voortkomen uit het BuurtOntwikkelingsPlan, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Zutphen, bewoners uit de buurt, de Bewonerscommissie Voorsteralleekwartier-Zuid en professionals die in de buurt werkzaam zijn, is het Berkelpark ontstaan.