Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Bewoners aan het woord

Waterschap en gemeente stelden een aantal randvoorwaarden voor het plan. De inrichting van het park is gebasseerd op de wensen en ideeën van de bewoners van de aangrenzende flat. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd.

Over het algemeen was iedereen al zeer tevreden over het park zoals het was. De uitstraling van het park is dan ook hetzelfde gebleven. Er is één brug over een nieuwe meander (kronkel in de Berkel) gerealiseerd, een losloopgebied voor honden, voldoende groen en privacy, een visstek voor minder validen, voldoende doorstroming van de Berkel en goede omstandigheden voor natuur en beleving.

Tijdens ontwerp en tijdens de werkzaamheden bleven we in contact met een speciaal daarvoor in het leven geroepen kerngroep. Hierin zat een vertegenwoordiging van bewoners en andere belanghebbenden.

En nu?

De werkzaamheden zijn afgerond. Bewoners hebben uitdrukkelijk de wens uitgesproken tot een tweede brug over de meander. Voor deze brug is al wel ruimte geserveerd. De bewoners zijn nog op zoek naar financiering hiervoor. Ook zamelen zij nog geld in voor de aanleg van een natuurspeelplaats.


Schetsontwerp Berkelpark

schetsontwerp_14092012_a4[1]