Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

In juni 2012 is begonnen met de uitvoering. In de zomer van 2013 is het project afgerond.