Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 6 december 2013

Het definitieve projectplan Waterwet is door het college van dijkgraaf en heemraden vastgesteld. Het projectplan en de bijbehorende stukken liggen digitaal ter visie van 6 december 2013 tot en met 17 januari 2014 via www.officielebekendmakingen.nl.