Einde werkzaamheden in zicht

Gepubliceerd op 29 augustus 2014

De aannemer TWW is in de afrondende fase. Momenteel vindt voornamelijk grondwerk plaats. De vispassages zijn allemaal gereed. De Buursebeek moet nog een stuk heringericht worden met nieuwe natuurvriendelijke oevers. Daarnaast worden in de omgeving van de Zoddebeek diverse percelen nog opgehoogd. Als laatste activiteit vindt het zaaiwerk van het gehele tracé plaats.