Planning en fasering

Gepubliceerd op 20 oktober 2014

In de zomer van 2014 is dit project uitgevoerd. De laatste werkzaamheden (o.a. inzaaien en ophogen van grond) zijn afgerond in het najaar van 2014.