Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 18 juli 2013

Vispasseerbaarheid

Stuwen vormen onneembare hindernissen voor vissen tijdens hun natuurlijke trek. Daarom legden we in totaal in de Buurserbeek en de Schipbeek 21 vispassages aan. Zo kunnen de vissen weer door de hele beek trekken om bovenstrooms te paaien. En verbetert de visstand.

Verbindingszone

De Buurserbeek en de Schipbeek zijn aangewezen als ecologische verbindingszone (EVZ), die migratie van diverse planten en dieren mogelijk moet maken. De beek is zo ingericht dat hij geschikt is voor vissen die van stroming houden. Dat betekent dat we naast de aanleg van vispassages ook oevers natuurlijker hebben ingericht.

Niet te droog en niet te nat

Door de verandering van ons klimaat krijgen we in de toekomst meer te maken met hevige regenbuien en langdurige droogte. Daarom richt Waterschap Rijn en IJssel beken en sloten zo in dat we in natte perioden op verschillende plaatsen in het stroomgebied water langer kunnen vasthouden. Zo beperken we wateroverlast elders, in bijvoorbeeld dorpskernen en op landbouwgronden, en wordt het in drogere periodes minder snel te droog. In totaal kunnen we langs de Buurserbeek en de Schipbeek samen ongeveer 137.500 kubieke meter water bergen, dat is vergelijkbaar met 55 zwembaden.