Start aanleg vispassages

Gepubliceerd op 17 juli 2014

Nabij de Mentinksweg in Rietmolen is aannemingsbedrijf Baks in opdracht van het waterschap begonnen met de aanleg van acht vispassages. De stuw aan de Mentinksweg is de eerste in een reeks van acht stuwen die vispasseerbaar worden gemaakt.

Voor de aanleg van deze vispassages wordt de beek tijdelijk omgeleid door een geul te graven in het aanliggende terrein. Vervolgens wordt de beek bovenstrooms en benedenstrooms afgesloten door een dam. Het tussen de dammen ingesloten water wordt weggepompt zodat de aannemer de passage kan maken. Vanzelfsprekend worden de vissen die tussen de dammen zijn ingesloten, overgezet naar de beek.

Woensdagavond 16 juli is de afdamming aangebracht en vanmorgen (17 juli) is gestart met het leegpompen van het afgedamde deel.


Trefwoorden