Definitief projectplan ter inzage

Gepubliceerd op 24 december 2013

De Buurserbeek wordt natuurlijker ingericht. Op het traject tussen Rietmolen en de Deldense weg leggen we 8 vispassages aan. Ook wordt ongeveer 2 km oevers flauwer gemaakt.

Het projectplan is definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.


Trefwoorden