Partners

Gepubliceerd op 5 maart 2015

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Overijssel maakten samen afspraken gemaakt over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze zijn vastgelegd in een zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede)mogelijk gemaakt door de provincie.


Provincie Overijssel