Partners

Gepubliceerd op 15 juli 2013

De plannen bij stuw Elbrink waren onderdeel van de plannen voor het realiseren van een landgoed op Erve Giegink.

Waterschap Rijn en IJssel en de Provincie Gelderland werken samen aan een mooi en vitaal Gelderland. Zij maakten samen afspraken over het uitvoeren van diverse waterprojecten in de periode tot en met 2014. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde waterovereenkomst. De projecten zijn uitgevoerd door het waterschap en financieel (mede) mogelijk gemaakt en gefaciliteerd door de provincie. Bij de uitvoering van de verschillende projecten werkten we zoveel mogelijk samen met gemeenten en (lokale) belangengroepen.


Meer informatie over het gebied

Meer informatie over het gebiedsproces is te vinden op www.baaksebeek.nl