Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

Vispassage bij stuw Beekvliet

Daar waar de Groenlose Slinge in de Berkel uitmondt is met behulp van een bypass met cascades (soort traptreden) de stuw passeerbaar gemaakt voor vissen. Deze vispassage maakt het voor vissen mogelijk stroomopwaarts te trekken van de Berkel naar de Groenlose Slinge. Een korte en smalle verbinding tussen de Berkel en de Groenlose Slinge maakt het vervolgens mogelijk dat vissen ook stroomopwaarts de Berkel kunnen optrekken. Tevens is er een stapsteen aangelegd in de vorm van een poel. Deze kunnen vissen gebruiken als rustplaats en om eitjes te leggen.

Vispassage bij stuw Elbrink

Aan de noordwestrand van Borculo ligt in de Berkel stuw Elbrink. Ook hier legden we een stapsteen aan in de vorm van poelen en de stuw maakten we passeerbaar voor vissen door middel van een bypass met cascades. Bovendien maakten we de oever van de Berkel hier natuurlijker (flauwer) en is het cultuurhistorische landschap versterkt door om de stapsteen langs de hoge grond (es) een houtwal aan te leggen. De plannen bij stuw Elbrink waren onderdeel van de plannen voor het realiseren van een landgoed op Erve Giegink.

Natuurlijke oevers

Op 3 plekken langs het traject heeft het waterschap de oevers natuurlijker ingericht, te weten:

  • de rechter oever van de Berkel tussen de Lochemseweg en stuw Elbrink;
  • de linker oever van de Berkel tussen stuw Elbrink en Beekvliet. Inclusief de aanleg van 41 visstekken;
  • de rechter oever van de Groenlose Slinge tussen de toegangsweg naar landgoed Beekvliet en stuw Beekvliet.

Natuurlijk inrichten betekent het maken van een flauwere plasdraszone (minder steil maken). Zo ontstaat er meer variatie in diepte (en stroomsnelheid) en maken we het planten en dieren in en om het water zo gemakkelijk mogelijk om te leven. In de ondiepe waterstrook kunnen planten groeien en dieren kunnen er bescherming en voedsel vinden. Veel waterplanten hebben een zuiverende werking. Behalve een mooiere oever levert het dus ook nog schoon water op.

Tegelijk met dit project richtten we ook delen van de oevers langs de Horstgoot natuurlijker in.