Verbetering Westervoortse Dijk


Verbetering Westervoortse Dijk

Delen van de Westervoortse dijk en de Nieuwe kade bij Arnhem zijn te zwak. Ze voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Om hoogwaterveiligheid te garanderen verbeteren we de dijk.

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Askold Huidink: a.huidink@wrij.nl