Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Delen van de kade bij Arnhem zijn zwak. Ze voldoen niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Om hoogwaterveiligheid te garanderen versterken we de dijk.

Zonder dijken en kades zouden grote delen van Nederland onbewoonbaar zijn. Waterschap Rijn en IJssel zorgt voor 140 kilometer dijken en kaden. Waterschap Rijn en IJssel werkt voortdurend aan de veiligheid van de dijken. Zo berekenen we onder andere of de dijken bij hoogwater voldoende stabiel en hoog genoeg zijn, plegen we onderhoud en begeleiden we werkzaamheden van derden zodat de stabiliteit van de dijk niet in gevaar komt. Daar waar nodig voeren we dijkverbeteringen uit.