Vispassages Bielheimerbeek (Gaanderen)


Vispassages Bielheimerbeek

Stuw Gaanderen en overlaat Polbrug zijn passeerbaar gemaakt voor vissen. Vissen kunnen nu trekken naar bovenstrooms gelegen leef- en voedselgebieden (o.a. landgoed 't Maatje). Hun leefgebied is vergroot, waardoor de overlevingskansen sterk zijn toegnomen. De werkzaamheden zijn in januari 2014 afgerond.

Foto's werkzaamheden

de wit passage
Aanleg cascades bij overlaat Polbrug
voorbeeld de wit passage Terborg
20130909_163331
Vispassage overlaat Polbrug in werking
aanlegwerkzaamheden-vispassage-stuw-gaanderen
aanlegwerkzaamheden-stuw
aanlegwerzaamheden-vispaasage-stuw-gaanderen-2
Aanleg vispassage stuw Gaanderen
Vispassage stuw Gaanderen krijgt vorm
werkzaamheden bijna klaar 2
plaatsen van de roosters
werkzaamheden bijna klaar 2
'kamertje' vispassage
cascades-bij-overlaat-polbrug-0
cascades-overlaat-polbrug-0
stuw-gaanderen-0
technische-passage-bij-stuw-gaanderen-0
technische-passage-bij-stuw-gaanderen-2-0

Contact

Neem voor vragen contact op met projectleider Ronald Stapelbroek r.stapelbroek@wrij.nl