Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juli 2013

Het ontwerp van de vispassages is nagenoeg gereed en de vergunningsprocedures zijn opgestart. De planning is om met de aanleg van de vispassages te starten in het najaar van 2013 en deze gereed te hebben voor maart 2014. Dan begint het migratieseizoen 2014. De vissen kunnen er dan al volop gebruik van maken. Het migratieseizoen loopt tot ongeveer 15 juni.


Trefwoorden