Waarom doen we dit?

nVissen kunnen op dit moment niet ongestoord de Bielheimerbeek optrekken. Stuwen en overlaten vormen onneembare hindernissen.

De Bielheimerbeek wordt zo ingericht dat hij geschikt is voor vissen die van stroming houden.

Stuw de Pol en overlaat Hammink zijn al eerder passerbaar gemaakt voor vissen. Straks kunnen vissen vanuit de Oude IJssel de beek optrekken om bovenstrooms te paaien. Zo verbetert de visstand en kan de beek functioneren als ecologische verbindingszone.