Hoe doen we dit?

Bij de stuw in Gaanderen en bij overlaat Polbrug leggen we verschillende vispassages aan.

Compacte vispassage bij stuw Gaanderen

Bij stuw Gaanderen aan de Binneweg / Over de Beek is gekozen is voor de aanleg van een compacte vispassage, type ‘de Wit'. Deze is goed in te passen in de bestaande omgeving en uitermate geschikt voor de vissen die hier zwemmen zoals o.a. winde, snoek, baars, bermpje, bittervoorn, blankvoorn, brasem, kleine modderkruiper, rietvoorn, riviergrondel en zeelt.

voorbeeld de wit passage

Het voordeel van deze passage is dat ze ongevoelig is voor peilfluctuaties en ook goed blijft werken als er niet zoveel water in de beek zit. Bovendien heeft deze vispassage weinig ruimte nodig en is relatief goedkoop in aanleg en beheer en onderhoud. Bij stuw de Pol is ook zo'n vispassage aangelegd.

Cascades bij overlaat Polbrug

Bij de overlaat Polbrug aan de Gaanderenseweg is gekozen voor de aanleg van een vispassage in de hoofdloop. Dat wio zeggen dat de overlaat (stuw) hier vervangen wordt door 6 traptreden (cascades) die het hoogteverschil overbruggen.

voorbeeld viaspassage met cascades