Wat hebben we gedaan?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

Het Waalse Water is vanaf de monding met de Oude IJssel tot de Hommekesweg wordt natuurlijker ingericht. We verwijderden het te veel aan slib in de watergang en groeven de oevers gedeeltelijk af, zodat ze flauwer worden. Op andere plaatsen verwijderden we het riet. Het gebied is nu geschikt voor vissen om er te rusten te paaien. In het bovenstroomse gedeelte van het projectgebied is de
watergang deels verlegd.

U kunt ook de ontwerptekening met luchtfoto (pdf, 8.7 MB) nog bekijken.