Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 3 maart 2015

De benedenloop van het Waalse Water is aangewezen als waterlichaam vanuit de Kaderrichtlijn Water(KRW) en als onderdeel van de ecologische verbindingszone (EVZ) Oude IJssel. Daarom hebben we het Waalse Water natuurlijker ingericht. Zo hopen we op een uitbreiding van het areaal en herstel van bestaand (verruigd) rietmoeras en vissen kunnen nu de hier gelegen stuw passeren.

Zijtak Oude IJssel

Het Waalse Water is een zijtak van de Oude IJssel, vlakbij het buurtschap Wijnbergen (tussen Doetinchem en Braamt). Vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 20e eeuw diende deze zijtak als overloopgebied. Bij hoge waterstanden stroomde het Rijnwater over de destijds lage dijken tussen Emmerik en Spijk. Het water stroomde ten noorden van het Montferland door het Netterdense- en Azewijnse Broek, het Waalse Water en het huidige Oude IJsseldal. Het kwam bij Doesburg in de IJssel terecht.