Hoe werkt de kaart

U kunt op de online kaart onze leggers inzien. De kaart werkt vergelijkbaar met andere online kaarten zoals google maps. Op deze pagina vindt u een korte handleiding.

Inzoomen en uitzoomen en slepen

U kunt op de kaart inzoomen en uitzoomen door met de muis op de kaart te klikken of door met de muis op het plus-teken (met gele ster omlijnd) te klikken in de linker bovenhoek van de kaart. Als u op het min-teken klikt zoomt u weer uit. U kunt met de muis de kaart naar de gewenste positie slepen.

Watergangen en keringen

Door 'details' in de linker bovenhoek van de kaart te klikken laat u de legenda verschijnen. Hierin kunt u in de tab 'content' door het aan of uitzetten van vinkjes bepalen welke legger, oblecten en watergangen u wilt zien. U kunt dus beide leggers tonen of een van beiden.

Legger informatie

Als u op een watergang klikt verschijnt de informatie die voor het betreffende deel van de watergang (leidingvak) is opgenomen in de legger. Ook kunt u via deze pop-up de bijbehorende leggertabellen raadplegen.

Zoeken op postcode of adres

U kunt een perceel zoeken op postcode of adres. Hiervoor klikt u in het veld naast het vergrootglas in de rechterbovenhoek van de kaart. Typt u in het zoekveld  uw postcode of straatnaam eventueel met huisnummer en plaatsnaam, gescheiden door een komma. Als u op de enter-toets drukt zoomt de kaart automatisch in naar het juiste adres. Hier verschijnt dan een blauw schildje. Deze blijft staan als u uit- of inzoomt. Dat is handig om u te kunnen oriënteren op de meer uitgezoomde kaart. (zie onder voor een voorbeeld)

schildje

Locatie aanduiding op de kaart

Perceelnummers en kadastrale grenzen

Als u ver (maximaal) inzoomt op een watergang worden de kadastrale perceelsgrenzen (donkerrode lijnen) en perceelnummers (donkerrode nummers) van de percelen getoond.

Bekijken met luchtfoto of kaart

U kunt kiezen of u de kaart wil raadplegen met een luchtfoto (satellietfoto) als basis of met een kaart met straatnamen. Standaard verschijnt de kaart met een topografische kaart. U kunt dit wijzigen door in de linkerbovenhoek van de kaart op de vier vierkantjes (in gele ster) te klikken.

ondergrond wijzigen

Luchtfoto aan of uit zetten

U kunt dan kiezen welke 'ondergrond' u het prettigst vindt, bijvoorbeeld 'satellietbeelden',  'straatnamen' of 'topografisch'.

keuze luchtfoto

Andere kaartweergave instellen

Kaartnummer

Op de kaart staat steeds in geel/oker een kaartnummer weergegeven. Dit kaartnummer komt overeen met een van de kaartnummers van de kaarten (in pdf) die zijn bijgesloten in de officiële bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl of bij de bekendmakingen op deze site. Zo kunt u makkelijk zien welke kaart u, indien gewenst, moet openen in de bekendmaking om uw perceel op te zoeken.

kaartnummer

kaartnummer


Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Misschien kan iemand in uw omgeving die ervaring heeft met bijvoorbeeld google maps u helpen. U kunt natuurlijk ook het waterschap bellen voor vragen.