Hoe werkt de kaart

U kunt op de online kaart onze leggers inzien. De kaart werkt vergelijkbaar met andere online kaarten zoals google maps. Op deze pagina vindt u een korte handleiding.

Inzoomen en uitzoomen en slepen

U kunt op de kaart inzoomen en uitzoomen door met de muis op de kaart te klikken of door met de muis op het plus-teken (met gele ster omlijnd) te klikken in de linker bovenhoek van de kaart. Als u op het min-teken klikt zoomt u weer uit. U kunt met de muis de kaart naar de gewenste positie slepen.

Watergangen en keringen

Door 'details' in de linker bovenhoek van de kaart te klikken laat u de legenda verschijnen. Hierin kunt u in de tab 'content' door het aan of uitzetten van vinkjes bepalen welke legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur), oblecten en watergangen u wilt zien. U kunt dus beide leggers tonen of een van beiden.

Legger informatie

Als u op een watergang klikt verschijnt de informatie die voor het betreffende deel van de watergang (leidingvak) is opgenomen in de legger. Ook kunt u via deze pop-up de bijbehorende leggertabellen raadplegen.

Zoeken op postcode of adres

U kunt een perceel zoeken op postcode of adres. Hiervoor klikt u in het veld naast het vergrootglas in de rechterbovenhoek van de kaart. Typt u in het zoekveld  uw postcode of straatnaam eventueel met huisnummer en plaatsnaam, gescheiden door een komma. Als u op de enter-toets drukt zoomt de kaart automatisch in naar het juiste adres. Hier verschijnt dan een blauw schildje. Deze blijft staan als u uit- of inzoomt. Dat is handig om u te kunnen oriënteren op de meer uitgezoomde kaart. (zie onder voor een voorbeeld)

schildje

Locatie aanduiding op de kaart

Perceelnummers en kadastrale grenzen

Als u ver (maximaal) inzoomt op een watergang worden de kadastrale perceelsgrenzen (donkerrode lijnen) en perceelnummers (donkerrode nummers) van de percelen getoond.

Bekijken met luchtfoto of kaart

U kunt kiezen of u de kaart wil raadplegen met een luchtfoto (satellietfoto) als basis of met een kaart met straatnamen. Standaard verschijnt de kaart met een topografische kaart. U kunt dit wijzigen door in de linkerbovenhoek van de kaart op de vier vierkantjes (in gele ster) te klikken.

ondergrond wijzigen

Luchtfoto aan of uit zetten

U kunt dan kiezen welke 'ondergrond' u het prettigst vindt, bijvoorbeeld 'satellietbeelden',  'straatnamen' of 'topografisch'.

keuze luchtfoto

Andere kaartweergave instellen


Hulp nodig?

Komt u er niet uit? Misschien kan iemand in uw omgeving die ervaring heeft met bijvoorbeeld google maps u helpen. U kunt natuurlijk ook het waterschap bellen voor vragen.