Varen op de Oude IJssel


Ons waterschap beheert de Oude IJssel zodat `boten er kunnen varen. Grote schepen die spullen vervoeren naar bedrijven (beroepsvaart) en ook kleinere boten (recreatievaart). Wij houden de vaargeul diep genoeg, we beschermen de waterkanten tegen schade door golven. We beheren en bedienen de sluizen en bruggen.

Bedieningstijden bruggen en sluizen

Bedieningstijden beroepsvaart

De beroepsvaart kan contact opnemen met de brugwachter voor het bedienen van sluizen en bruggen. De tijden waarop de brugwachter bereikbaar is staan bij 'contact' op deze pagina. In overleg wordt dan een tijd afgesproken. Voor de bruggen in Doetinchem gelden dezelfde bedientijden als voor de recreatievaart (zie recreatievaart). Speciaal voor de beroepsvaart worden de bruggen van 1 maart tot en met 10 april ook bediend tussen 6.00 uur en 7.00 uur en tussen 18.00 uur en 19.00 uur. Je moet je komst dan minimaal 12 uur van te voren melden.

Bedieningstijden recreatievaart

De bedieningstijden voor sluizen en bruggen verschillen per seizoen.

Bediening sluizen van 10 oktober tot en met  5 mei

Buiten het vaarseizoen bedienen wij de sluizen op aanvraag. Dat wil zeggen dat je je bij de brugwachter kan melden. Je hoort dan van de brugwachter wanneer je door de sluis kan. Onder 'contact' op deze pagina zie je wanneer de brugwachter te bereiken is. Let op! Een schutting duurt tussen de 30 en 45 minuten. Als de brugwachter dus bereikbaar is tot 17.00 uur is de laatste schutting al om 16.15 uur. Zorg dus dat je ruim op tijd bent als je de laatste schutting wil halen.

Bediening sluizen van 6 mei tot en met  9 oktober

In het vaarseizoen is het veel drukker op het water. Vanwege de veiligheid mag de brugwachter maar een sluis of brug tegelijk bedienen. Daarom hanteren wij voor sluis Doesburg en sluis de Pol vaste schuttijden. Er wordt ongeveer elk uur geschut. In het weekend wordt er vaker geschut dan door de week. Op zon- en feestdagen is de laatste schutting een uur vroeger dan de rest van de week. De exacte tijden per sluis staan in de tabellen hieronder.

Bediening bruggen

Bruggen buiten Doetinchem

De bruggen buiten Doetinchem bedienen wij op aanvraag. Je kunt dus de brugwachter bellen bij aankomst. Je hoort dan van de brugwachter wanneer je door de brug kan. Onder 'contact' op deze pagina zie je wanneer de brugwachter te bereiken is. De bediende bruggen buiten Doetinchem zijn Brug Doesburg,  Brug Hoog- Keppel, Brug Laag- Keppel en Brug Terborg.

Bruggen Doetinchem

In Doetinchem is meer verkeer. Daarom gelden voor de bruggen in Doetinchem andere tijden. Je kunt niet door de bruggen in Doetinchem in de ochtend- en de avondspits.  Alleen in het vaarseizoen bedienen we de bruggen ook op zondag. In december en januari moet je bovendien 12 uur van te voren melden dat je door de brug wil. In de tabel hieronder zie je de exacte tijden. De bruggen waarvoor dit geldt zijn Energiebrug, Europabrug, Oude IJsselbrug, Saap Roelofsbrug en de Wijnbergsebrug.

Schuttijden sluis Doesburg en Sluis de Pol voor recreatievaart ( 6 mei t/m 9 oktober)

Sluis Doesburg

maandag t/m donderdag

vrijdag en zaterdag

zon- en

feestdagen

Vrije doorvaart tussen 7.00 uur en 9.30 uur
10.00 10.00 10.00
11.00 11.00 11.00
13.00 13.00 13.00
14.00 14.00
15.00 15.00 15.00
16.00 16.00 16.00
16.45
17.45 17.45
Sluis de Pol

maandag t/m donderdag

vrijdag en zaterdag

zon- en

feestdagen

Vrije doorvaart tussen 7.00 uur en 9.30 uur
10.30 10.30 10.30
11.30 11.30 11.30
13.30 13.30 13.30
14.30 14.30
15.30
16.30 16.30 16.30
17.30

Bedieningstijden bruggen Doetinchem (uitgezonderd Spoorbrug)

maandag t/m donderdag

maandag t/m vrijdag

zaterdag

zondag

januari (12 uur van te voren melden)

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

8.00 - 11.00

---

februari

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

9.00 -12.00

12.45 - 16.00

---

1 maart 17 april *

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

9.00 -12.00

12.45 - 16.00

---
18 april t/m 10 okt ober *

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

9.00 -12.00

12.45 - 16.00

10.00 -12.00

12.45 -  16.00

11 oktober t/m 30 november

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

9.00 -12.00

12.45 - 16.00

---
december (12 uur van te voren melden)

9.00 - 12.00

12.45 - 16.00

8.00 - 11.00 ---

*    tussen 6.00 uur en 7.00 uur en tussen 18.00 uur en 19.00 uur bediening voor beroepsvaart. Meld              minimaal 12 uur van te voren.

Bedieningstijden Spoorbrug Doetinchem

maandag t/m zondag

Tenzij de trein vertraging heeft
9.11 - 9.16 13.11 - 13.16
9.41 - 9.46 13.41 - 13.46

10.11 - 10.16

14.11 - 14.16
10.41 - 10.46 14.41 - 14.46

11.11 - 11.16

15.11 - 15.16
11.41 - 11.46 15.41 - 15.46

Let op!

Bruggen en sluizen worden niet bediend:

  • op 1 januari, 1e en 2e paasdag, en 25 en 26 december.
  • Bij mist , minder dan 100 meter zicht
  • Boven windkracht 7 bft.

Contact

Je kunt onze brugwachters bellen als je door een sluis of brug wil. Je kunt ze ook bellen als je ergens op de Oude IJssel problemen hebt met je boot. Onze brugwachters zijn bereikbaar via de marifoon op kanaal 18 (Doesburg) of kanaal 20 (Doetinchem) en op telefoonnummer 0313 47 25 70. Zij zijn bereikbaar op de volgende tijden:

Bereikbaarheid brugwachters

Januari 7.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 17.00 uur
Februari 7.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 17.30 uur
Maart t/m september 7.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 18.30 uur
Oktober 7.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 17.30 uur
November en december 7.30 uur - 12.00 uur 12.45 uur - 17.00 uur

De brugwachter is niet aanwezig op 1 januari, 1e en 2e paasdag en 25 en 26 december.

Veilige bediening staat centraal

Onze brugwachters bedienen alle bruggen en sluizen over en in de Oude IJssel vanuit Doesburg. Met camera's houden zij in de gaten of alles goed gaat. Via de marifoon of via een intercom houden zij contact met de boten. De brugwachter mag maar een brug of sluis tegelijk bedienen. Alleen zo kunnen we zorgen dat de boten veilig door de bruggen en sluizen kunnen varen.

Beroeps- en recreatievaart

Op de Oude IJssel varen grote vrachtschepen en kleinere bootjes. Beroepsvaart is mag varen vanaf de sluis bij Doesburg tot aan de Slingerparellel in Doetinchem. Op de hele Oude IJssel is recreatievaart toegestaan. Je mag hier dus varen met kano's en (motor)boten. Let op! De maximum snelheid voor motorboten is 9 km per uur. Ga je varen? Houd er dan rekening mee dat er erg grote schepen langs kunnen komen. Deze schepen zijn beperkt in hun manoeuvres en kunnen hun schip vaak niet snel stilleggen. Blijf uit hun buurt en ga er vooral niet voor varen. Een dergelijk schip heeft voor de boeg vaak een dode hoek, waar de schipper je niet (goed) meer kan zien.

Lees de folder Vaarweginformatie (pdf, 3.1 MB) voor alle regels die gelden op de Oude IJssel.

Beleef de Oude IJssel

De Oude IJssel is een ecologische verbindingszone en dat betekent veel ruimte voor rust en natuur. Daarom zijn er afspraken over het gebruik van de oevers en aangebrachte voorzieningen. Voor u als recreant, is het goed te weten waar bruggen, sluizen, stuwen liggen, waar jachthavens zijn en waar u kunt aan- of afmeren. De publiekskaart geeft u hierin inzicht.

Vaarwegbeheer en onderhoud op de Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Publiekskaart Oude IJssel

Download de publiekskaart Oude IJssel voor een overzicht van de afmeervoorzieningen, bruggen, sluizen etcetera.

Regels op het water

  • De Scheepvaartverkeerswet geeft algemene regels voor het veilige en vlotte verloop van het scheepvaartverkeer. Deze wet is van toepassing op het verkeer van alle type schepen en andere vaartuigen (inclusief de recreatievaart).
  • De verkeersregels voor de binnenvaart zijn verder uitgewerkt in het Binnenvaartpolitiereglement. Hierin staan bijvoorbeeld de voorrangsregels, regels over verlichting en geluidsseinen en verkeerstekens.
  • Aanvullend op het Binnenvaartpolitiereglement heeft het waterschap het Besluit nadere regels vaarwegbeheer Oude IJssel vastgesteld. Hierin zijn specifieke zaken geregeld. Denk onder andere aan maximale scheepsafmetingen, maximale vaarsnelheden en de mogelijkheid tot schut- of vaarbeperkingen bij bijzondere omstandigheden.