Geodata

Gepubliceerd op 9 februari 2016

Waterschap Rijn en IJssel stelt naast meetgegevens ook geodata digitaal beschikbaar. Geodata vormen de bron voor digitale kaarten. Deze data zijn vooral geschikt voor gebruik door collega overheden, instanties en bedrijven die beschikken over een computerprogramma dat deze gegevens kan lezen en verwerken.

Wij stellen de geodata beschikbaar die in eigendom en beheer zijn van het waterschap via ons open data portaal. Hierin staan bijvoorbeeld geodata van de ligging van onze watergangen, zuiveringen, rioolgemalen, rioolwatertransportleidingen, stuwen, gemalen en duikers.

Geo-informatie en geodata

Geo-informatie is informatie die verwijst naar een plek op de aarde. Dit kan beleidsinformatie zijn, informatie over water, maar ook informatie van een satelliet. In een computersysteem, een Geografisch Informatie Systeem (GIS), wordt de geografische informatie gemaakt, bewerkt, beheerd en gepresenteerd. Geodata zijn de bestanden waar in het GIS mee gewerkt wordt. Geodata worden meestal als een kaart gepresenteerd.

Wat kun je met geodata?

Geografische informatie wordt meestal geleverd als kaartlaag ofwel dataset. Deze kaartlagen kunnen in een GIS gecombineerd worden met andere datasets zoals, topografische kaarten, hoogtekaarten en luchtfoto's, Zo kun je relatief eenvoudig een digitale kaart opbouwen met meerdere lagen. Ook ruimtelijke analyses, bijvoorbeeld vergelijkingen tussen de bestanden, zijn te maken. De bestanden zijn geschikt voor hergebruik. Dit maakt het mogelijk oneindig veel verschillende combinaties en kaarten te maken.

Wellicht ook interessant voor u: