Bolestuw of Bollestuw?

Gepubliceerd op 23 juni 2022

Net ten oosten van Bathmen staat een stuw in de Schipbeek. Over de naam van de stuw heerst al jaren onduidelijkheid.

Boerderij De Bolle

De Bolle- of Bolestuw is aangelegd tijdens de verbeteringswerken begin 20e eeuw. Zo wilde men de waterafvoer beter regelen. In 1969 is stuw vervangen en iets verplaatst richting Bathmen. Op vele historische topografische kaarten heet de stuw de Bolestuw, met een 'L'. Daarom heette de stuw tot voor kort ook de Bolestuw. Veel Bathmenaren hebben zich hieraan gestoord. Volgens hen moest de naam  Bollestuw met dubbele 'l'.  Naar de gelijknamige en op korte afstand gelegen boerderij: de Bolle.

Bolestuw in 1927
Bolestuw in 1927

Vroege naamsvermelding

De Oudheidkundige Kring Bathmen heeft recent onderzoek gedaan. De boerderij de Bolle wordt al in 1726 genoemd in het markeboek: "de katerstede =  een kleine hutachtige boerderij met land, van Jan de Bolle". De boerderij werd hierin genoemd vanwege "een halve schepel aangegraven grond". Aangegraven grond is in bezit genomen en bewerkte markegrond. Een schepel is een oude oppervlaktemaat. De pacht voor dit stuk grond was 5 gulden per jaar.

Van Bolestuw naar Bollestuw

Het zou kunnen dat de naam fout is overgenomen op de kaarten. Of zelfs dat de verkeerde naam is toegekend aan de boerderij. Maar dit is door het ontbreken van historische gegevens niet meer te achterhalen. Op verzoek van de Oudheidkundige Kring Bathmen is in het voorjaar van 2022 de naam van de stuw aangepast naar Bollestuw. Op maandagmiddag 16 mei werd het nieuwe naambordje onthuld door Willeke Dassen-Stegeman eigenaresse van vakantiehuis De Bolle. Haar ouders en voorouders hebben op boerderij De Bolle gewoond.

Bollestuw fietsbord

Ommetjes en fietsroutes

Je kunt in de omgeving van de Bollestuw ook prachtig wandelen en fietsen. Stel je route samen via www.fietsnetwerk.nl.