Brug over de Berkel

Gepubliceerd op 14 september 2022

De Spitholterbrug (ook Spitholderbrug) ligt net buiten Almen. De brug is niet oud. Het bruggetje tussen Lochem en Zutphen ligt op een historisch interessante plek.

Foto 1 Spitholterbrug-1918
Spitholterbrug in 1918

Handelsverkeer

Tot in de 18de eeuw kon het handlesverkeer alleen bij de Spitholterbrug bij Almen de Berkel oversteken. Zo konden ze vanuit Westfalen naar Deventer. In de 80-jarige oorlog was de brug heel belangrijk. De brug werd toen gebruikt door de Staatse legers om de steden in de Achterhoek te bevrijden van de Spanjaarden.

Strijd om de brug

Deventer en Zutphen vochten ongeveer 300 jaar om de Spitholterbrug. Ze wilden allebei eigenaar zijn van de brug. De brug was belangrijk om het handelsverkeer met Duitsland veilig te stellen. In die tijd is de brug meerdere keren vernield.

Verschillende soorten bruggen

Vanaf 1712 tot 1918 was de Sptitholterbrug een klapbrug. Op 10 mei 1940 werd de brug door de Nederlandse weermacht opgeblazen. In de oorlog herstelde men de brug weer.

archief_11217_Spitholterbrug-Almen-1960
Spitholterbrug in 1960

In 1966 werd de krakkemikkige brug gesloopt. Er kwam een baileybrug voor in de plaats. Dat is brug die nu nog geplaatst word door het leger. Hij was opgebouwd uit standaard stalen onderdelen. Snel en makkelijk te plaatsen. Pas (Programmatische Aanpak Stikstof) in 1976 werd de brug gebouwd zoals die er nu is.

Foto 2 Nieuwe Spitholterbrug in 1976
Nieuwe brug zoals we hem nu kennen (1976)
Foto 3 Spitholterbrug 2008 - fotograaf H. Marsman
Spitholterbrug in 2008

Klapbrug verplaatst

De klapbrug uit 1918 kun je nog zien. Hij zit nu bij stuw bij het landgoed De Velhorst, iets verderop. Het ophaalbruggetje op de Velhorst is het laatste bruggetje dat een relatie heeft met de scheepvaart op de Berkel van vroeger. Helaas werkt het bruggetje niet meer als klapbrug. De brug is nu een belangrijk knooppunt in meerdere wandel- en fietsroutes.

Brug bij Velhorsterstuw
De klapbrug uit 1918 op zijn nieuwe plek.

Bronnen:

www.mijngelderland.nl

www.wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

www.routeyou.com