Roofridderburcht de Wildenborch

Gepubliceerd op 31 augustus 2021

De Wildenborch (burcht in het wilde moeras), zoals dat nu te zien is, lijkt in niets meer op de sterke middeleeuwse vesting die tot in de zeventiende eeuw een grote invloed in het gebied had. Kasteel De Wildenborch lag in een waterrijk en ongerept, moerassig gebied. Die ligging maakte van het versterkte huis een bijna onneembare vesting. Het was ooit een van de meest geduchte roofridderburchten van de Achterhoek.

Uitgestrekt moeras

Voordat de mens het landschap bewerkte, bestond de omgeving van De Wildenborch, tussen Lochem en Vorden, uit reliëf­rijk landschap, met zandruggen en ingesloten laagten met uitgestrekte moerasgebieden. De Wildenborch wordt het eerst vermeld in 1372, wanneer een Sweder Rodebaert veiligheid 'met den hues ende goeder ter Wildenborch' wordt toegezegd. Voordien heeft echter ter plaatse een veel oudere versterkte vesting gestaan met een stevige vierkante woontoren, omgeven door een moerassig, meermalen omgracht terrein.

DJI_0089r1c_resize
De Wildenborch in Vorden

Ontwatering

Rond de 16de eeuw verloor het kasteel zijn verdedigingsfunctie en het kasteel werd verbouwd tot een comfortabele buitenplaats. Vanaf eind 18de eeuw werd begonnen het gebied rondom de Wildenborch (deels) droog te leggen door de ontwatering te verbeteren. De dichter Mr. A.C.W. Staring, toenmalig eigenaar van De Wildenborch, liet in 1804 De Wildenborchse Veengoot graven naar de Berkel om zijn laaggelegen landgoed beter te ontwateren. Het succes was zo groot dat de eigenaren van de Marke Barchem daar de Barchemse Veengoot op aansloten en hem een deel van de gemaakte kosten terugbetaalden.

Herstel watersysteem en natte natuur

Ondanks de diversiteit in reliëf en bodemtypen is de (bio)diversiteit op het landgoed de afgelopen decennia flink afgevlakt. Door aangelegde ontwateringsmiddelen is het landgoed sterk verdroogd. De afgelopen jaren is gewerkt aan een integraal plan om de situatie te verbeteren. In 2020 zijn de eerste maatregelen uitgevoerd, waarbij watergangen zijn gedempt en landbouwgrond is omgevormd naar natuur. Daar is het oorspronkelijke watersysteem hersteld, zodat de waterpartijen op het landgoed meer water krijgen. De komende jaren worden nog meer aanvullende maatregelen uitgevoerd om zo herstel en ontwikkeling van de natte natuur op het landgoed te realiseren. De moeite waard om eens te gaan bekijken!

Er zijn regelmatig open tuin dagen bij de Wildenborch. Kijk op www.wildenborch.nl voor meer informatie.