Zoeken

Rioolwaterzuivering Ruurlo werkt nog steeds niet voldoende

Gepubliceerd op 26 mei 2016

Drie weken na de intensieve schoonmaakactie en herstart werkt de rioolwaterzuivering in Ruurlo beter, maar nog niet voldoende. De zuivering heeft nog steeds extra zuurstof en vers slib nodig om het zuiveringsproces draaiende te houden. Ook worden de stikstofnormen nog overschreden. Waterschap Rijn en IJssel en gemeente Berkelland roepen daarom de bewoners en bedrijven van Ruurlo en omgeving op om extra op te letten wat zij door het riool spoelen.

Het is aannemelijk dat de storing veroorzaakt wordt door iets in het rioolwater, wat ervoor zorgt dat het proces om stikstof te verwijderen afremt. Waarschijnlijk is deze stof bewust of onbewust in het riool belandt. Het waterschap gaat daarom onverminderd door met het speurwerk om de oorzaak te achterhalen. Waterschap, gemeente Berkelland en omgevingsdienst Achterhoek brengen hiertoe de afvalwaterstromen in het rioolstelsel in Ruurlo en omgeving nauwkeurig in beeld. Daarnaast blijft het waterschap het rioolstelsel op strategische punten monitoren, monsters nemen en proeven doen waar nodig. Samen met laboratorium Aqualysis en bemonsteringsbedrijf IMD wordt continu gemeten of er opvallende afwijkingen zijn in de hoeveelheid of samenstelling van het afvalwater. Experts uit het hele land zijn en worden geraadpleegd.

Oproep: Controleren en melden

Sommige middelen, met name die voor professioneel gebruik, kunnen in relatief kleine hoeveelheden al schadelijk zijn voor de bacteriën in de zuivering. Een ogenschijnlijke onschuldige, kleine handeling of ongemerkte lekkage van stoffen kan grote gevolgen hebben. Het waterschap doet er alles aan om herhaling in de toekomst te voorkomen. Waterschap en gemeente roepen bedrijven en huishoudens op om goed te controleren of er geen schadelijke stoffen per ongeluk in het riool terecht komen. Daarnaast adviseren ze dringend om altijd de gebruiksaanwijzing op het etiket op te volgen bij het gebruik van schoonmaakmiddelen, ontsmettingsmiddelen, bestrijdingsmiddelen, toevoegingen aan mest etc.
Mensen kunnen tips of opvallende zaken melden aan het waterschap via het telefoonnummer
0314-369369.

Storing en maatregelen

Sinds half april werkt de zuivering niet naar behoren. Het stikstof kan niet goed uit het afvalwater worden verwijderd. In een goed werkende zuivering wordt het stikstof omgezet door bacteriën. Drie weken geleden is de zuivering helemaal schoongemaakt en weer opnieuw opgestart. Het biologische zuiveringsproces kwam langzamer dan verwacht op gang. Waterschap Rijn en IJssel stelde in de tussentijd alles op alles om te zorgen dat dit proces zo optimaal mogelijk liep. Zo zijn vrachtwagens extra slib van andere zuiveringen op maat blijven aanvoeren en zijn zuurstofpompen (beluchters) geplaatst in de zuivering.
Daarnaast is ervoor gezorgd dat het ecosysteem in de Baakse Beek er zo min mogelijk last van had. Het waterschap laat zoveel mogelijk water door de Baakse Beek stromen en  in de beek zijn zuurstofpompen geplaatst. Zo hopen we schade aan planten en dieren in de beek zoveel mogelijk te voorkomen.

De kosten van de opsporing, de schoonmaakactie en alle proeven en maatregelen eromheen bedragen inmiddels meer dan €100.000.


Meer info

Bekijk meer info en updates over de storing bij de zuivering in Ruurlo via onderstaande link.