Berkel

Gepubliceerd op 12 augustus 2013

De Berkel ontspringt in Duitsland, in Billerbeck. De eerste tientallen kilometers slingert de Berkel sterk en lijkt het een klein beekje. In het dorp Rekken, enkele honderden meters op Nederlands grondgebied, is een zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) gerealiseerd. Dat is een verbreding, waar het door het snelstromende riviertje meegevoerde sediment kan bezinken. Vanaf daar is de Berkel gekanaliseerd. De Berkel heeft een totale lengte van 110 kilometer en mondt in Zutphen uit in de IJssel.

Mensenwerk

De Berkel is een bijzondere rivier. Al vanaf de Middeleeuwen werkt de mens aan de Berkel. Eerst om hem bevaarbaar te maken en te houden en vanaf de jaren dertig om overstromingen te verminderen. De Berkel is hierdoor in de loop der jaren veranderd in een rechte eentonige rivier. Al vanaf 2005 richten we de Berkel op verschillende plekken anders in. Zo ontstaan veel meer verschillende plekken waar planten en dieren kunnen leven. We voegen weer een stuk verloren gegane natuur toe, zonder dat de wateroverlast weer toe neemt. Behalve dat het mooier wordt, zorgen planten en dieren ook voor schoner water.

Bootexcursies

Vanaf het water ziet de Achterhoek er heel anders uit. Ga eens mee met een van de bootexcursies. U kunt opstappen op een van de volgende plaatsen:

  • Borculo (zompenloods)
  • Eibergen (bezoekerscentrum 't Vonder).

Uitgebreide systeembeschrijving

Er is een uitgebreide beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied van de Berkel beschikbaar. Hierin vindt u informatie over de ligging, waterkwantiteit en -kwaliteit, grondwater, maatschappelijke functies etc. U kunt deze online raadplegen maar ook downloaden.