Buurserbeek / Schipbeek

Gepubliceerd op 12 augustus 2013

In het Almsieker Broek, vijf kilometer ten zuiden van Ahaus, ontspringt de Aa. Om onderscheid te maken met andere wateren met dezelfde naam , wordt de beek ook wel Ahauser Aa genoemd. Vanaf de grens stroomt het riviertje als Buurserbeek en Schipbeek (vanaf Diepenheim) naar de IJssel.

Dynamisch

De Buurserbeek is heel dynamisch. Bij lage afvoeren stelt de beek niet veel voor, maar bij piekafvoeren stijgt het water pijlsnel en kolkt het met hoge snelheid door de beek.
De beek was vroeger veel langer dan nu. In de jaren dertig werd hij rechtgetrokken om zo snel mogelijk water te kunnen afvoeren om wateroverlast te voorkomen. Dit leidde onder andere tot een verdroging en minder natuur. We richten de beek nu in als ecologische verbindingszone en creeren tegelijkertijd ruimte om water tijdelijk te parkeren in perioden met veel neerslag. Zo beperken we wateroverlast elders langs de beek.

Vistrek

Het hoogteverschil tussen bron en monding is groot, zo'n 22 meter. Dat verklaart de vele stuwen. Veel van deze stuwen maken we passeerbaar voor vissen, zodat ze weer stroomopwaarts kunnen zwemmen.

Projecten

Langs en aan de Buurserbeek en de Schipbeek wordt veel gewerkt. Enkele lopende en onlangs afgeronde projecten zijn:


Trefwoorden