Liemers en Veluwe

Gepubliceerd op 12 augustus 2013

De Veluwezoom kenmerkt zich door het stedelijk gebied van Arnhem, Velp, Rheden en Dieren en omvat de voet van de droge Veluwezoom en de uiterwaarden van de Gelderse IJssel.

Kenmerkend voor het watersysteem zijn de sprengen die via een aantal beken afwateren op het stedelijk gebied van Arnhem-Velp. Deze beken hebben grote natuur-, cultuurhistorische en recreatieve waarden.

De Liemers is een gebied met een bijna aaneen gesloten stedenband. Hier gaat het nodige veranderen vanwege het doortrekken van de A15 tot aan de A12.

Het gebied van de Oude Rijn (Rijnstrangen) is een gevarieerd landschap van oeverwallen, stroomruggen, oude beddingen en kommen. Het is een verwevingsgebied van landbouw met waardevolle natuurgebieden en kleine dorpen. Vanuit Duitsland wordt water via het stroomgebied van het Grenskanaal-Netterdenscher Kanal naar de Oude Rijn afgevoerd.

kaart_stroomgebied_liemersveluwe

Systeembeschrijving

Er is een uitgebreide beschrijving van het watersysteem van het stroomgebied Liemers/ Veluwe beschikbaar. Hierin vindt u informatie over de ligging, waterkwantiteit en -kwaliteit, grondwater, maatschappelijke functies etc. U kunt deze online raadplegen maar ook downloaden.

Waterbiografie

De Liemers vervult al heel lang een cruciale rol in de verdeling van het Rijnwater: hier splitst de Rijn zich in meer rivieren. Hoe hebben water en de mens zich tot elkaar verhouden, hoe is het landschap gevormd en hoe zijn deze invloeden tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in het landschap? Vanuit deze historische beschrijving maakt de Waterbiografie een verbinding tussen het verleden en de toekomst.

Wat is de Waterbiografie?

De Waterbiografie kijkt naar de betekenis en rol van het water in de wordingsgeschiedenis van de Liemers. Dit is belangrijk om het gebied te begrijpen, inzicht te krijgen in het ontstaan, gevoel te krijgen bij de bijzondere historie en identiteit van het gebied, te ontdekken wat er allemaal speelt en te inspireren in toekomstige ontwikkelingen.

De Waterbiografie is opgesteld in opdracht van Liemers++ en mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel, Liemers++ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Het document is beschikbaar via https://www.cultuurland.com/index.php/2020/03/05/waterbiografie-liemers/.

Lees ook het nieuwsbericht hierover.