Update droogte: Watersysteem herstelt zich langzaam, maar we zijn er nog niet

Gepubliceerd op 21 januari 2019

De beken en sloten vullen zich weer langzaam met water en het water stroomt plaatselijk ook weer over de stuw. Is de droogte dan nu voorbij? Nee, in ons werkgebied helaas niet. Het is niet direct zichtbaar, maar droogte vormt nog steeds een bedreiging komend voorjaar (groeiseizoen). Het grondwater staat nog ver onder het normale niveau. Ondanks de regen die er is gevallen, is er nog steeds sprake van een flink neerslagtekort.

In de Achterhoek en Liemers blijven we afhankelijk van de regen. Vanwege de hoge ligging kunnen we namelijk maar op een paar lokaties water van de grote rivieren “aftappen” in het eigen watersysteem. Waterschap Rijn en IJssel en grondeigenaren werken samen om de regen die valt zo goed mogelijk vast te houden. Zo heeft het waterschap de meeste stuwen hoog staan. En meer dan 60 grondeigenaren hebben duikerafsluiters geplaatst in watergangen, binnen hun eigendom, om het regenwater vast te kunnen houden. Op deze manier kan het water beter de grond in trekken en wordt het grondwater aangevuld.

Webbericht Update Droogte 21 jan 2019 - bijlage Neerslagtekort
Neerslagtekort blijft groot in Achterhoek

Sproeiverboden

De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater (in het hele werkgebied) en voor grondwater (drie natuurgebieden) zijn nog steeds van kracht. We houden de waterstanden, afvoeren en voorspellingen dagelijks in de gaten. Zodra er een stabiele situatie ontstaat, kunnen de verboden opgeheven worden.

Stijgende lijn

Door de gevallen regen is er een stijgende lijn in zowel de waterstanden als in het grondwater te zien. Er is echter nog wel de nodige regen nodig om tot een normale situatie te komen. Gebeurt dit niet dan worden de gevolgen van de droogte direct in het voorjaar weer merkbaar. Afvoeren van watergangen verminderen sneller of vallen droog, de watertemperatuur stijgt sneller en het grondwater is eerder in het seizoen niet meer beschikbaar voor de gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur sneller terugkeren en mogelijk langer duren.

webbericht Update droogte 21 jan 2019 - bijlage
duikerafsluiter in de sloot houdt water vast

Wilt u zelf het regenwater langer vast houden? https://www.wrij.nl/duikerafsluiters

Voor de actuele situatie van het watersysteem zie: Dashboard Weer en Water