Waterbiografie Liemers ++ gelanceerd

Gepubliceerd op 11 maart 2020

Op 11 maart 2020 is de Waterbiografie van de Liemers gelanceerd. In de waterbiografie is beschreven hoe de Liemers is ontstaan en welke rol het water daarbij speelt.

De Liemers vervult al heel lang een cruciale rol in de verdeling van het Rijnwater: hier splitst de Rijn zich in meer rivieren. Hoe hebben water en de mens zich tot elkaar verhouden, hoe is het landschap gevormd en hoe zijn deze invloeden tot op de dag van vandaag nog zichtbaar in het landschap? Vanuit deze historische beschrijving maakt de Waterbiografie een verbinding tussen het verleden en de toekomst.

Wat is de Waterbiografie?

De Waterbiografie kijkt naar de betekenis en rol van het water in de wordingsgeschiedenis van de Liemers. Dit is belangrijk om het gebied te begrijpen, inzicht te krijgen in het ontstaan, gevoel te krijgen bij de bijzondere historie en identiteit van het gebied, te ontdekken wat er allemaal speelt en te inspireren in toekomstige ontwikkelingen.

Het bestaat uit twee documenten: een technische analyse van het watermanagement in de Liemers en een inspiratiedocument.

Beiden zijn beschikbaar via https://www.cultuurland.com/index.php/2020/03/05/waterbiografie-liemers/

Voor wie is de Waterbiografie?

De Waterbiografie is er voor iedereen die in de Liemers werkt of woont, die op zoek is naar oplossingen voor hedendaagse vraagstukken op het terrein van landschap, bodem, klimaat, cultuurhistorie, natuur, etc. gebaseerd op kennis uit het verleden.

De waterbiografie is opgesteld in opdracht van Liemers++ en mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen het Waterschap Rijn en IJssel, Liemers++ en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). LiemERS++, opvolger van de gebiedscommissie Liemers, is de netwerkorganisatie voor een leefbaar platteland in de Liemers.

inontvangstnemen Waterbiografie Wissink-tHoog-Pieper
inontvangstnemen Waterbiografie Wissink-tHoog-Pieper